Novetats

icono nou cartet jove
Carnet Jove
Al CIJ Torrent ho pots tramitar. Ací trobaràs la informació sobre els passos que has de donar.
dimarts, 1 de setembre de 2020

SOL·LICITA INFORMACIÓ DEL PAGAMENT DE TAXES, DOCUMENTACIÓ I CITA PRÈVIA ESCRIVINT  A :

torrent@joves.net

EN L'ASSUMPTE INDICA:  " Informació I cita Carnet Jove".
EN EL COS DEL CORREU INDICA EL TEU NOM I COGNOMS I UN TELÈFON.

RESPONDREM AMB UN CORREU AMB LA INFORMACIÓ SOBRE EL QUE HAS DE PORTAR I LA DATA I HORA DE LA TEUA CITA.
Gaudeix dels avantatges que t'ofereix el Carnet Jove. A més inclou carnet d´alberguista.

Validesa de dos anys comptats des de la data de la seua expedició.

Què he de fer i quina documentació presentar per a obtindre-ho?
 • Tindre entre 14 i 30 anys, tots dos inclusivament.
 • Vindre perquè et proporcionem número de compte on fer l'ingrés
 • Abonar la taxa corresponent. *Consulta l'apartat de TAXES. 
 • En cas de complir amb algun requisit de bonificació o exempció de taxes, portar la documentació que l'acredite, original i una còpia.
 • Emplenar formulari sol·licitud Carnet Jove.
 • Tornar amb el teu DNI, amb justificant d'ingrés proporcionat per l'entitat bancària i el formulari a dalt esmentat degudament emplenat i signat.
 • En aquest moment imprimirem el teu Carnet Jove i te'l podràs portar a casa.
Si envies algú en el teu nom a tramitar-lo, no oblides donar-li tota la documentació a entregar en el CIJ.


TAXES Quant costa? Existeixen descomptes? 
Té una tarifa bàsica de 8,40 euros

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Víctimes d'ACTES DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
Exempció total en el pagament de la taxa
Documentació justificativa a l'efecte de la seua comprovació: 
 • Resolució judicial.
 • Excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal, atestat policial o certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona. 

Membres FAMÍLIES NOMBROSES reconegudes oficialment: 
Categoria especial: Exempció total del pagament de la taxa. 
Categoria general: Bonificació del 50% en el pagament de la taxa. 

Documentació justificativa: targeta família nombrosa, o si escau, resolució de l'òrgan competent.


Joves amb DISCAPACITAT, reconeguda oficialment: 
Discapacitat igual o superior al 66%: exempció total del pagament de la taxa.
Discapacitat igual o superior al 33%: bonificació del 50% del pagament de la taxa.

Documentació justificativa: tarjeta acreditativa del grau de discapacitat o resolució dictada per òrgan competent.


Membres de FAMÍLIES MONOPARENTALS reconegudes oficialment: 
Famílies monoparentals categoria especial: Exempció total de la taxa 
Famílies monoparentals categoria general: Bonificació del 50% en el pagament de la taxa . 

Documentació justificativa títol col·lectiu de família moparental o Carnet individual, o si escau, resolució de l'òrgan competent.

ALTRES:

 • Els col·lectius a continuació especificats estaran exempts del pagament de la taxa i hauran de tramitar Carnet Jove en les oficines de l'IVAJ (c/de l´Hospital,11. València). + INFO en CIJ Torrent. 
 • Persones tutelades o en guarda pel sistema de protecció de menors i que es troben en acolliment residencial o familiar.
 • Persones subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat. 
 • Majors de 16 anys i menors de 18 anys, i que tinguen al seu càrrec persones amb diversitat funcional o menors d'edat, ser mata d'explotació sexual o tracta, o mata de violència intrafamiliar. 
 • Menors e edat que es troben complint una mesura judicial reeducativa. 
 • Joves en situació d'exclusió social acreditat per òrgan competent.


Si et vas fer el Carnet Jove a partir de l'1 d'abril de 2018 pots demanar un duplicat gratuït del nou format i que porta integrat el Carnet d´alberguista.


+INFO CANET JOVE