human| human Versión Accesible|  es Otros idiomas
icon-instagram icon-twitter icon-facebook

Activitats

Curs de llengua de signes nivell A1

Inicia't en el món de la llengua de signes i aprén destreses bàsiques a través de dinàmics cursos, impartits per la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana.

Amb aquest curs de 60 hores de duració, obtindràs un certificat A1 ja que segueix l’organització curricular i pedagògica establida pel Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL). Una formació avalada per la Xarxa Estatal d’Ensenyament de les Llengües de Signes Espanyoles de la Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE) de la qual FESORD CV forma part, i està homologat per la Conselleria d’Educació en l’àmbit docent.
Impartits per professorat sord titulat.

PLACES ESGOTADES

La informació sobre l’activitat romandrà en la web fins a l’inici del curs perquè les persones participants puguen tindre a la seua disposició la data de començament i horari a títol recordatori.

HORARI: dilluns i dimecres de 10 h a 13 h.

INICI: 26 de febrer. FINALITZACIÓ: 20 de maig.

PREU: 78 euros

Informació que has de conéixer
Requisits: Tenen prioritat joves de 17 a 30 anys amb empadronament a Torrent. CIJ Torrent podrà comprovar les dades referides a l’empadronament. En cas de sol·licitar plaça i no complir amb els requisits, es passarà automàticament a una llista d’espera, les sol·licituds de la qual s’atendran una setmana abans de l’inici del curs, si quedaren places vacants.
Pagament de l’activitat/plaça assegurada: Quan des de CIJ Torrent et comuniquem per correu electrònic que la teua sol·licitud ha sigut admesa, hauràs de posar-te en contacte perquè t’expliquem forma i termini de pagament. Fins que el CIJ Torrent no rep el justificant de pagament no es dona per liquidada i per tant entendrem que no t’interessa participar i es donarà de baixa la teua sol·licitud. 
Devolucions: En cas de causar baixa 4 o menys dies abans de l’activitat, la devolució dependrà de si es cobreix la plaça per una altra persona interessada.
No es realitzen devolucions iniciada l’activitat.
Les activitats que no tinguen un mínim de participants podran ser cancel·lats, avisant d’això a les persones inscrites i realitzant la devolució de l’import en els termes que s’indique.
Per a tramitar les devolucions bé per baixa de la persona participant bé per cancel·lació per part de CIJ Torrent  és necessari presentar el rebut de pagament.