human| human Versión Accesible|  es Otros idiomas
icon-instagram icon-twitter icon-facebook

Activitats

Curs d’iniciació a la llengua de signes per a joves de 12 a 17 anys.

T'interessa aprofitar els matins del mes de juliol? Introdueix-te en l'aprenentatge d'esta llengua.

Participa durant els matins dels dimarts i dijous del mes de juliol en esta formació bàsica en llengua de signes. Introdueix-te en el seu aprenentatge; una llengua útil per a ampliar la teua capacitat de comunicació. Podràs aprendre a defendre’t en situacions socials quotidianes. Segur que quan s’acabe esta activitat voldràs aprendre més.
Activitat destinada a joves que tenen entre 12 i 17 anys (naixement entre els anys 2012 i 2007 tots dos inclosos), i amb empadronament a Torrent (preferentment), o en cas de separació o divorci, empadronament de mare/pare.

Dates: 9,11,16,18,23 i 25 de juliol (dimarts i dijous).
Horari: de 10h a 12.30h.
Preu:9.10 euros.


Les sol·licituds s’aniran validant per orde d’arribada fins a esgotar places.

Informació que has de conéixer.

Requisits.Tenen prioritat joves amb empadronament a Torrent i que hagen nascut entre 2007 i 2012. CIJ Torrent podrà comprovar les dades referides a l’empadronament. En cas de sol·licitar plaça i no complir amb els requisits, es passarà automàticament a una llista d’espera, les sol·licituds de la qual s’atendran una setmana abans de l’inici del curs, si quedaren places vacants.


Pagament: Quan des de CIJ Torrent et comuniquem per correu electrònic que la teua sol·licitud ha sigut admesa, hauràs de posar-te en contacte perquè t’expliquem forma i termini de pagament. Fins que el CIJ Torrent no rep el justificant de pagament no es dona per liquidada i per tant entendrem que no t’interessa participar i donarem de baixa la teua sol·licitud.

Devolucions: En cas de ser baixa 4 o menys dies abans de l’activitat, la devolució dependrà de si es cobrix la plaça per una altra persona interessada. No es realitzen devolucions iniciada l’activitat.
Les activitats que no tinguen un mínim de participants podran ser cancel·lades, avisant d’això a les persones inscrites i realitzant la devolució de l’import en els termes que s’indique. Per a tramitar les devolucions bé per baixa del participant bé per cancel·lació per part de CIJ Torrent és necessari presentar el rebut de
pagament.