human| human Versión Accesible|  es Otros idiomas
icon-instagram icon-twitter icon-facebook

Activitats

Curs Normativa aplicable en activitats de temps lliure

Aquest curs et permetrà conéixer el marc normatiu d’activitats juvenils, una altra legislació a manejar com puga ser llei del voluntariat; llei de protecció de dades o la relacionada per exemple amb assegurances.

Formació impartida per l’escola d’animació juvenil 

DATES I HORARIS:

  • Dates:  3/5/7/10/12/14/17/19(dilluns, dimecres i divendres).
  • Horari: de 17.30h a 20h.
  • Duració total del curs: 20 h. (L’escola certificarà la formació sempre que no se superen 3 hores de falta).

PREU: 15 euros.

Informació que has de conéixer

Requisits. Tenen prioritat joves de 18 a 30 anys amb empadronament a Torrent. CIJ Torrent podrà comprovar les dades referides a l’empadronament. En cas de sol·licitar plaça i no complir amb els requisits, es passarà automàticament a una llista d’espera, les sol·licituds de la qual s’atendran una setmana abans de l’inici del curs, si quedaren places vacants.

Pagament de l’activitat/plaça assegurada. Quan des de CIJ Torrent et comuniquem per correu electrònic que la teua sol·licitud ha sigut admesa, hauràs de posar-te en contacte perquè t’expliquem forma i termini de pagament. Fins que el CIJ Torrent no rep el justificant de pagament no es dona per liquidada i per tant entendrem que no t’interessa participar i donarem de baixa la teua sol·licitud.

Devolucions. En cas de ser baixa 4 o menys dies abans de l’activitat, la devolució dependrà de si es cobreix la plaça per una altra persona interessada.
No es realitzen devolucions iniciada l’activitat.
Els tallers que no tinguen un mínim de participants podran ser cancel·lats, avisant d’això a les persones inscrites i realitzant la devolució de l’import en els termes que s’indique.
Per a tramitar les devolucions bé per baixa del participant bé per cancel·lació per part de *CIJ Torrent  és necessari presentar el rebut de pagament.