human| human Versión Accesible|  es Otros idiomas
icon-instagram icon-twitter icon-facebook

Activitats

Curs: Recursos per al treball des de l’animació juvenil amb col·lectius amb necessitats educatives especials

Aprén a adaptar la teua activitat professional a les necessitats de les persones sobre les quals treballes.

Ara en un horari de vesprades pots aprofitar a realitzar esta formació que inclou continguts com: la intervenció socioeducativa, diversitat funcional i la seua relació amb el desenvolupament i les etapes evolutives; el concepte d’educació integral; el perfil d’animadores i animadors que treballen amb persones amb necessitats educatives especials així com conéixer tipus i disseny d’activitats adaptades.

Formació impartida per l’escola d’animació juvenil homologada per l’IVAJ.

DATES I HORARI

Dates: 25/26/27/28/29 de setembre.

Horari: de 17 a 20 13h.

Duració total del curs: 15 hores. L’escola certificarà la formació sempre que no se superen 3 hores de falta.

PREU: 13 euros.

Informació que has de conéixer

Requisits. Tenen prioritat joves de 18 a 30 anys amb empadronament a Torrent. CIJ Torrent podrà comprovar les dades referides a l’empadronament. En cas de sol·licitar plaça i no complir amb els requisits, es passarà automàticament a una llista d’espera, les sol·licituds de la qual s’atendran una setmana abans de l’inici del curs, si quedaren places vacants.

Pagament de l’activitat/plaça assegurada. Quan des de CIJ Torrent et comuniquem per correu electrònic que la teua sol·licitud ha sigut admesa, hauràs de posar-te en contacte perquè t’expliquem forma i termini de pagament. Fins que el CIJ Torrent no rep el justificant de pagament no es dona per liquidada i per tant entendrem que no t’interessa participar i donarem de baixa la teua sol·licitud.

Devolucions. En cas de ser baixa 4 o menys dies abans de l’activitat, la devolució dependrà de si es cobreix la plaça per una altra persona interessada.
No es realitzen devolucions iniciada l’activitat.
Les activitats que no tinguen un mínim de participants podran ser cancel·lades, avisant d’això a les persones inscrites i realitzant la devolució de l’import en els termes que s’indique.
Per a tramitar les devolucions bé per baixa del participant bé per cancel·lació per part de CIJ Torrent és necessari presentar el rebut de pagament.