human| human Versión Accesible|  es Otros idiomas
icon-instagram icon-twitter icon-facebook

Novetats

Publicada RESOLUCIÓ sobre relació d’ajudes RECLAMADES per estudis postobligatoris fora de Torrent curs 2022-2023

Si vas presentar reclamació al llistat d'ajudes concedides, consulta la resolució de la reclamació.

Entra al tauler d’anuncis electrònics a través del següent enllaç si vas fer reclamació a la resolució anterior.

Si no vas presentar reclamació, no fa falta que comproves res. El resultat de la concessió d’ajudes anteriorment publicades és el vàlid.