human| human Versión Accesible|  es Otros idiomas
icon-instagram icon-twitter icon-facebook

Activitats de la delegació de joventut

Curs de valencià nivell C1

Amb estos cursos podràs preparar el contingut d’examen per exemple de proves lliures de certificació d’Escoles Oficials d’Idiomes, de la JQCV i del CIECOVA.

Coaching educatiu

Sessions destinades a afavorir l’autoconeixement i millorar el rendiment acadèmic. Per a joves amb empadronament a Torrent i que en el curs 2023/2024 realitzen 2n,3r o 4t d’ESO.