human| human Versión Accesible|  es Otros idiomas
icon-instagram icon-twitter icon-facebook

Contacte

Pots enviar la teua consulta per diferents mitjans:

Escrivint un correu a
torrent@joves.net
indicant a l’assumpte el tema pel qual preguntes.

Telefonant al
96111 18 53
en horari d’obertura

Visitant el CIJ Torrent a la
2a. planta Edifici Metro – Avda. al Vedat, 103.

Per tramitar el teu Carnet Jove, contacta abans amb CIJ Torrent
Segueix les novetats a:

Telegram

Whatsapp

Instagram

Facebook

Twitter

En compliment del que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell Europeu, de 27 de abril de 2016, us comuniquem que les dades de caràcter personal facilitades per vostè s’inclouran en un fitxer de titularitat de CIJ Torrent, a fi de realitzar les actuacions necessàries per al correcte compliment del servei.

Vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau oposició, enviant una sol·licitud per escrit a torrent@joves.net