human| human Versión Accesible|  es Otros idiomas
icon-instagram icon-twitter icon-facebook

Avís Legal

CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL PORTAL WEB
https://torrentjove.com

Tot accés a aquest Lloc Web i l’ús de la informació que conté, implica l’acceptació de les condicions d’ús següents:

1. Utilització de la informació continguda al Lloc

LAjuntament de Torrent. a través del domini torrent.es. facilita la consulta lliure i gratuïta d’informació d’interès general de la ciutat de Torrent i, en particular, informació i gestions pròpies de l’administració municipal. Només n’està autoritzat l’ús personal i no comercial. No s’autoritza la còpia, reproducció, transmissió, distribució o modificació del lloc o continguts.

La informació proporcionada en aquest Lloc té caràcter merament orientatiu o informatiu, és a dir, manquen de validesa jurídica i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, que estarà subjecta exclusivament a la normativa que els sigui aplicable. Per a finalitats jurídiques, caldrà consultar els textos publicats als Butlletins i Diaris Oficials o sol·licitar-se a l’Ajuntament.

L’accés al Lloc, així com l’ús que es pugui fer de la informació que conté, són de la responsabilitat exclusiva de l’usuari. L’Ajuntament de Torrent no es responsabilitzarà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús d’informació, a excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l’aplicació de les disposicions legals a què s’hagi de sotmetre a l’estricte exercici de les seues competències.

2. Qualitat de la informació i continguts

L’Ajuntament de Torrent no garanteix l’exactitud, veracitat o integritat dels continguts d’aquest lloc web, ni se’n responsabilitza de l’accés o ús. No obstant això, desenvoluparà els esforços necessaris per evitar errors i, si escau, corregir-los o actualitzar-los al més aviat possible, no podent garantir-ne la inexistència ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

L’Ajuntament de Torrent podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda al Lloc Web o en la configuració o presentació.

Les llistes que es puguin publicar en aquest Lloc Web i que continguin dades de caràcter personal s’ajusten a la legislació actual de protecció de dades. Aquestes llistes no constitueixen font d’accés públic i no podran ser reproduïdes ni en tot ni en part, ni transmeses ni registrades per cap sistema de recuperació d’informació, sense el consentiment dels mateixos afectats.

3. Disponibilitat de la informació

L’Ajuntament de Torrent no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i per tant no assumeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor podrà ser desconnectat sense previ avís. Es faran tots els esforços perquè limpacte per tasques de manteniment sigui el mínim possible. L’Ajuntament de Torrent no es responsabilitza de cap dany o perjudici sofert per l’usuari que es derivi de l’accés a aquest Lloc Web o de l’ús d’informació o aplicacions continguts.

4. Política de privadesa

La privadesa d’aquest Lloc Web es basa en:

• Se sol·licitaran exclusivament les dades imprescindibles per poder proporcionar-li els serveis del Lloc Web.

• Automàticament s’obtindrà exclusivament informació tècnica i serà la mínima imprescindible per donar-li un bon servei. En visitar aquest lloc web, el vostre navegador pot emmagatzemar informació tècnica al vostre ordinador: l’ús de cookies no proporciona cap informació personal, ni informació sobre el vostre ordinador, només estan destinades a ajudar-vos a estalviar temps quan torneu a visitar-nos, a seleccionar el full de estil més adequada i que la visualització del Lloc Web sigui correcta, així com l’idioma i el joc de caràcters del vostre navegador amb el mateix motiu (per exemple, perquè es vegin bé els accents). També ens podrà ajudar en la millora del disseny del nostre Lloc Web i en l’obtenció d’estadístiques (en concret, conèixer el nombre de “visitants únics” que té la nostra web).

• Les dades de caràcter personal que ens faciliti es tractaran d’acord amb allò establert per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa d’aplicació. S’inclouran en fitxers titularitat de l’Ajuntament de Torrent que s’utilitzaran per als propis fins municipals i els específics de la sol·licitud. Aquestes dades no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i altres administracions públiques que siguin les destinatàries del tractament. Els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició els podrà exercir contactant amb nosaltres a través de correu electrònic a l’adreçainfo@torrent.es, mitjançant fax al número 961111873, o mitjançant correu ordinari o personant-se a l’Ajuntament de Torrent, C/ Ramón i Cajal, 1 – 46900 Torrent. Depenent del tipus de dret que ens sol·licite us podrem requerir que aporteu una fotocòpia del vostre Document Nacional d’Identitat o equivalent.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest Lloc d’Internet, el seu disseny gràfic, els codis que conté, les marques o signes distintius de qualsevol classe i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, àudio i qualsevol altre material, són propietat del Ajuntament de Torrent o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Ajuntament de Torrent, tret que se n’indiqui expressament la lliure disponibilitat.

La reproducció, la distribució, la comercialització o la transformació no autoritzades d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de l’Ajuntament de Torrent o d’aquell que en sigui titular.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Lloc, així com els perjudicis que poguessin ocasionar-se als drets de propietat intel·lectual i industrial de l’Ajuntament de Torrent poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que del dit exercici se’n derivin.

6. Establiments d’hiperenllaços

Hiperenllaços del Lloc a altres pàgines web: en aquest Lloc Web s’han inclòs enllaços a pàgines d’Internet de tercers (links), que s’han considerat d’interès per als usuaris. No obstant això, l’Ajuntament de Torrent no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers a què fa referència el Lloc.

Hiperenllaços des d’altres pàgines d’Internet al Lloc: els usuaris que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la de l’Ajuntament de Torrent hauran de tenir en compte el següent:

1. L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre l’Ajuntament de Torrent i el propietari de la pàgina web on s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació per part de l’Ajuntament de Torrent dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que l’Ajuntament de Torrent ha autoritzat expressament l’hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis oferts o posats a disposició a la pàgina web des d’on s’estableix l’hiperenllaç.

2. L’Ajuntament de Torrent no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, danys o accions que es puguin derivar de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.

3. La pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a l’Ajuntament de Torrent, excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.

4. La pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.