human| human Versión Accesible|  es Otros idiomas
icon-instagram icon-twitter icon-facebook

Activitats

Curs de monitora i monitor d´activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

El curs organitzat per la delegació de Joventut s'imparteix per l'escola d'animació juvenil ABAST i compta amb la col·laboració d'IDEA'T.

Curs organitzat per amb la col·laboració de .

El curs  capacita per a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de temps lliure educatiu, dirigides a la infància i la joventut en projectes com ara escoles d’estiu, Nadal i/o Pasqua, activitats d’associacions juvenils, activitats de Centres d’Informació Juvenil, acampades, campaments, camps de voluntariat, …

El curs té una duració de 310 hores i consta de tres mòduls teòrics (150 hores) més un mòdul corresponent a les pràctiques (160 hores).

La formació referida als tres mòduls teòrics és la que s’imparteix a l’aula de l’Espai en les dates que a continuació es detallen.

Formació impartida per l’escola d’animació juvenil homologada per l’IVAJ

DATES DE REALITZACIÓ:

INICI: 26 d´octubre
FINALITZACIÓ: 15 de febrer.

Les classes es realitzaran dins del període marcat en dijous, divendres i dissabte. El primer dia del curs l’escola entregarà el calendari de jornades.

L’assistència mínima haurà de superar el 85% de la formació presencial.

HORARI DE REALITZACIÓ: dijous i divendres de 17h a 20h i dissabtes de 10h a 13h

REQUISITS DE PRIORITAT D’ACCÉS:

  • 17 (complits en 2023) a 30 anys.
  • Empadronament a Torrent.
  • Alta en LABORA.
  • Titulació mínima: títol d’Educació Secundària Obligatòria o proves superades d’accés a FP o de competències bàsiques de nivell II o certificació professional de nivell II superada.

Qui no complisca algun dels requisits podrà sol·licitar plaça passant a una llista d’espera, que s’activarà 10 dies abans de l’inici del curs en cas de quedar vacants.

PREU: 84,50 euros.

Informació que has de conéixer:

Requisits:  CIJ Torrent podrà comprovar les dades referides a l’empadronament.

Pagament de l’activitat/plaça assegurada: Quan des de CIJ Torrent et comuniquem per correu electrònic que la teua sol·licitud ha sigut admesa, hauràs de posar-te en contacte perquè t’expliquem forma i termini de pagament. Fins que el CIJ Torrent no rep el justificant de pagament no es dona per liquidada i per tant entendrem que no t’interessa participar i donarem de baixa la teua sol·licitud. 

Devolucions: En cas de ser baixa 4 o menys dies abans de l’activitat, la devolució dependrà de si es cobreix la plaça per una altra persona interessada.
No es realitzen devolucions iniciada l’activitat.
Els tallers que no tinguen un mínim de participants podran ser cancel·lats, avisant d’això a les persones inscrites i realitzant la devolució de l’import en els termes que s’indique.
Per a tramitar les devolucions bé per baixa del participant bé per cancel·lació per part de CIJ Torrent  és necessari presentar el rebut de pagament.