human| human Versión Accesible|  es Otros idiomas
icon-instagram icon-twitter icon-facebook

Sala d'exposicions de l'Espai

Un espai on hi tenen cabuda totes les disciplines i creacions artístiques de joves a nivell individual o col·lectiu.

Un espai per a difondre treballs i creativitat.
Aquesta sala d’exposicions ofereix als joves un espai on
exposar la seua obra i facilitar l’intercanvi d’experiències.Qui pot sol·licitar exposar en aquesta sala?
Joves i col·lectius juvenils, fins a 30 anys principalment.


Què s’ofereix?
La cessió gratuïta de l’espai i la difusió de l’exposició.
La persona o col·lectiu sol·licitant es responsabilitzarà del transport, muntatge i desmuntatge de l’obra i les despeses de l’exposició..

Quins passos he de seguir per a sol·licitar la realització d’una exposició?

1. Contactar amb la coordinadora de l’Espai o el tècnic de Joventut per a concertar una cita.

2. Presentar en la cita un dossier de l’obra o document explicatiu del projecte
per al qual es sol·licita l’ús i disposició de la Sala, que ha d’incloure:

  • Descripció explicativa dels fonaments que marquen la línia de treball de la persona sol·licitant o equip.
  • Materials o mitjans emprats habitualment en els seus projectes.
  • Qualsevol document visual, gràfic o sonor de tipus informatiu per facilitar la comprensió i el coneixement del material aportat.

3. Consultar disponibilitat de dates.

4. Presentar una fitxa de sol·licitud correctament emplenada acompanyada de:

  • Document d’identificació Si és un col·lectiu, correspondrà al del representant del mateix.
  • Currículum artístic detallat de la persona sol·licitant o de l’equip artístic.
  • Dossier de projectes realitzats, en el cas d’haver exposat anteriorment.
  • Opcional: adreça del lloc web de la persona sol·licitant o de l’equip amb la finalitat de consultar la seua memòria de treballs.
  • Qualsevol altra documentació que s’estime significativa i oportuna.

Una vegada rebuda la sol·licitud, la persona interessada rebrà una confirmació de realització de l’exposició.

Per a més informació, escriu-nos a torrent@joves.net