human| human Versión Accesible|  es Otros idiomas
icon-instagram icon-twitter icon-facebook

Activitats

Coaching educatiu

Sessions destinades a afavorir l'autoconeixement i millorar el rendiment acadèmic. Per a joves amb empadronament a Torrent i que en el curs 2023/2024 realitzen 2n,3r o 4t d’ESO.

A través d’estes quatre sessions GRATUÏTES i independents entre si (es pot sol·licitar en aquella o aquelles que es considere necessari posar més l’accent ) es treballarà l’autoconeixement acadèmic i es facilitaran una sèrie de recursos destinats a fer front a punts febles o certes dificultats a l’hora d’enfrontar-se a l’estudi, amb la finalitat de millorar el rendiment acadèmic.

Les sessions van dirigides a joves amb empadronament a Torrent i que en el curs acadèmic 2023/2024 realitzen 2n,3r o 4t d’ESO en un centre d´educació secundaria.

Factors que intervenen en el rendiment acadèmic

En esta sessió treballarem aquells factors tant interns com externs que poden condicionar el procés d’aprenentatge: lloc d’estudi, il·luminació, descansos, la higiene mental, motivació, voluntat…

Data: 3 d´octubre.

Horari: de 18h a 19.30h

Atenció, concentració i memòria

Durant la jornada aprendrem a estimular la nostra atenció i concentració amb una sèrie de tècniques i entrenarem la memòria, ja que són processos mentals fonamentals en el rendiment acadèmic.

Data: 10 d´octubre.

Horari: de 18 a 19.30h

Planificació en l´estudi

En este bloc de contingut facilitarem estratègies tant per a organitzar el material d’estudi com el temps. Aprendrem a identificar a «els lladres de temps», a combatre’ls, a usar l’agenda, a dissenyar un horari de treball realista i flexible que promoga el seu compliment…

Data: 17 d´octubre.

Horari: de 18h a 19.30h

Preparació eficaç d’exàmens

Per a la sessió tenim preparades una sèrie de recomanacions indispensables a seguir abans, durant i després d’un examen. Aprendrem també diferents estratègies d’estudi a utilitzar segons el contingut d’examen i la nostra manera d’aprendre. Necessàriament treballarem també tècniques de relaxació.

Data: 24 d´octubre

Horari: de 18h a 19.30h

*Recorda indicar en la teua sol·licitud aquelles sessions en les quals t’interessa participar i l’ordre de preferència. Inicialment s’adjudicarà únicament una plaça per persona en un sol bloc però en el cas de poder adjudicar plaça en més d’un per quedar places abans de l’inici, així es farà.